นายกรัฐมนตรีพบทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในสหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรีพบทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในสหรัฐฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 3,631 view

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้ประชุมทางไกลร่วมกับทีมประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานไทยในสหรัฐฯ จำนวน ๒๒ หน่วยงานเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการบริหารประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความสำคัญของการใช้หลักนิติรัฐและนิติธรรม และการสร้างความสามัคคีในทุกภาคส่วนของสังคม

นายกรัฐมนตรีได้แจ้งนโยบายหลักของรัฐบาลแก่ที่ประชุม โดยเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนผ่านมาตรการเพิ่มรายได้ ลดหนี้สินครัวเรือน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการต่างประเทศที่ใช้การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกแสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศสำหรับสินค้าไทย โดยจะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศเป้าหมาย รวมทั้งเสริมสร้างความนิยมไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทีมประเทศไทยทำงานเชิงรุกอย่างแข็งขันโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของทีมประเทศไทยอย่างเต็มที่

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กกว่า ๒๐๐ คน และพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างบทบาทนำของไทยในเวทีโลก การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อขยายการค้าการลงทุน พร้อมย้ำความสำคัญในการดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนไทยในต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ