ประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 3,977 view

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ นายเปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และนายดิ๊ก คัสติน ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ผลการตัดสินผู้ได้รับเลือกเป็นผู้รับพระราชทานรางวัลฯ มีดังต่อไปนี้

สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นาโปเลโอเน เฟอร์รารา จากอิตาลี / สหรัฐอเมริกา สำหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโปรตีน VEGF ซึ่งนำไปสู่การพัฒนายาบีวาซิซูแมบในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะที่มีความรุนแรงร่วมกับมีการสร้างหลอดเลือดอย่างหนาแน่นและโรคศูนย์กลางจอตาเสื่อมจากอายุ

สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์แบร์รี่ เอช. รูแมค จากสหรัฐอเมริกา สำหรับการคิดค้นภาพกราฟประดิษฐ์ Rumack–Matthew Nomogram ซึ่งได้ช่วยให้แพทย์ทั่วโลกวินิจฉัยและรักษาภาวะพิษจากพาราเซตามอลเกินขนาดแบบเฉียบพลันได้อย่างเหมาะสม

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตอิตาลีได้กล่าวขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้เป็นเพื่อนร่วมชาติของตน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ชาวอิตาเลียนได้รับรางวัลนี้ สะท้อนศักยภาพด้านการแพทย์ของอิตาลีให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ทั้งยังได้ย้ำความพร้อมที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านแพทยศาสตรศึกษาระหว่างนักศึกษาไทย-อิตาเลียน

นอกจากนี้ ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ยังได้แสดงความขอบคุณและกล่าวว่าภูมิใจที่ชาวอเมริกันได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้ พร้อมย้ำไทย-สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดด้านการสาธารณสุขมาช้านาน ซึ่งสหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและสานต่อความร่วมมือด้านนี้กับไทยต่อไป

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะ ”องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ทางด้านการแพทย์ ๑ รางวัลและด้านการสาธารณสุข ๑ รางวัล เป็นประจำทุกปีตลอดมา แต่ละรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยพิธีพระราชทานรางวัลมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาม พระบรมมหาราชวัง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ