สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดการเสวนาเรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ค.ศ. ๒๐๒๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดการเสวนาเรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ค.ศ. ๒๐๒๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2565

| 309 view

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ได้จัดการเสวนาเรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย โดยมีนายไพศาล หรูพาณิชยกิจ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เป็นประธาน และมีผู้แทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชนเม็กซิโก ได้แก่ นาง Luz Maria de la Mora ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโก และนาย Sergio Ley Lopez ประธานรับผิดชอบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของสภาธุรกิจการค้าต่างประเทศของเม็กซิโก (COMCE) ในฐานะเป็น ABAC Mexico รวมทั้งเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และเอกอัครราชทูตจากจีน เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ เข้าร่วม

ในงานเสวนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่แต่ละประเทศให้ความสำคัญและทิศทางในการขับเคลื่อนภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค รวมทั้งข้อคิดเห็นต่อพัฒนาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) และความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership - CPTPP)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ