ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรม

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 826 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก.pdf