ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2566

| 1,015 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหาร.pdf