ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ย. 2566

| 658 view

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก.pdf