ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรม

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2566

| 1,460 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับก.pdf