เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2566

| 8,006 view

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับพัฒนาการในความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน และเห็นพ้องว่า ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่สามารถขยายความร่วมมือมากขึ้นในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล ความมั่นคงทางไซเบอร์ และพลังงานหมุนเวียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสิงคโปร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ