แถลงการณ์กรณีสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและกาซา วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

แถลงการณ์กรณีสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและกาซา วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ต.ค. 2566

| 21,744 view

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและกาซาตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และรัฐบาลไทยได้อพยพคนไทยออกจากอิสราเอลมากกว่า ๓,๔๐๐ คน (ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) แล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

๑. จากประเมินของหลายฝ่ายเห็นว่า แม้การโจมตีทางอากาศในระยะนี้อาจลดลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกที่เกิดการสู้รบ แต่มีแนวโน้มที่การสู้รบจะยืดเยื้อและสถานการณ์จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในกรณีที่กองกำลังทหารอิสราเอลบุกกาซาทางบก ซึ่งอาจทำให้การสู้รบขยายตัวไปยังบริเวณอื่นของอิสราเอล เช่น บริเวณชายแดนทางเหนือติดกับเลบานอน หากสถานการณ์บานปลายก็จะส่งผลกระทบต่อการอพยพ รวมถึงการจัดเที่ยวบินออกจากพื้นที่ได้

๒. ทางการไทยขอแนะนำให้คนไทยในอิสราเอลพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยของชีวิตของท่านเป็นสำคัญ ซึ่งรัฐบาลพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางให้ทุกท่านได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ รวมถึงกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลช่วยเหลือท่านในการทำมาหาเลี้ยงชีพในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และในอนาคต หากสถานการณ์เอื้ออำนวย ท่านก็สามารถเดินทางกลับไปทำงานที่อิสราเอลได้อีก โดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่าน

๓. สำหรับประชาชนชาวไทย กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำว่า ขณะนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศอิสราเอล หรือเลื่อนการเดินทางไปอิสราเอลออกไปก่อน และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบครั้งนี้อย่างใกล้ชิดจากแหล่งข่าวและหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่อไป