อธิบดีกรมยุโรป หารือกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรปเตรียมแนวทางการเจรจาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย-อียู

อธิบดีกรมยุโรป หารือกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรปเตรียมแนวทางการเจรจาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย-อียู

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 6,339 view

อธิบดีกรมยุโรป หารือผ่านระบบออนไลน์กับรองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมการเจรจาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน โดยสองฝ่ายเน้นย้ำการเดินหน้าการเจรจาให้แล้วเสร็จโดยเร็วบนพื้นฐานของความสุจริตใจและเน้นการปฏิบัติได้จริง

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป หารือผ่านระบบออนไลน์กับนาง Paola Pampaloni รองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมการและวางแนวทางการเจรจาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน ไทย-EU (Thai-EU Comprehensive Partnership and Cooperation-PCA)โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และนาย Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

อธิบดีกรมยุโรปในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยได้ย้ำความสำคัญของ PCA ในฐานะกรอบความตกลงไทย-สหภาพยุโรปที่กำหนดทิศทางความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพอันจะนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำเจตนารมณ์ร่วมในการเดินหน้าการเจรจา PCA ให้แล้วเสร็จโดยเร็วบนพื้นฐานของความสุจริตใจและเน้นการปฏิบัติได้จริง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ