ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสพ้นจากหน้าที่

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 636 view

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และภริยา ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส รวมถึงผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้ขอบคุณและชื่นชมเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันแผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๔) อันนำมาสู่การลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งมีกำหนดในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นี้

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ได้ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่สนับสนุนความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ การจัดกิจกรรม “ปีแห่งนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส ค.ศ. ๒๐๒๓” รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในฝรั่งเศส โดยเอกอัครราชทูตฯ แสดงความหวังว่า นายกรัฐมนตรีของไทยจะมีโอกาสไปเยือนฝรั่งเศสในปีหน้า เพื่อยกความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในปี ๒๕๖๗

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ