อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อการพัฒนาร่วมกัน ครั้งที่ ๑

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อการพัฒนาร่วมกัน ครั้งที่ ๑

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ค. 2566

| 4,337 view

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อการพัฒนาร่วมกัน ครั้งที่ ๑ (the First High-level Conference of Forum on Global Action for Shared Development) ซึ่งจัดโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของจีน (China International Development Cooperation Agency - CIDCA) ณ โรงแรม Beijing Friendship Hotel กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือเรื่องการพัฒนาที่เป็นที่สนใจร่วมกันระดับโลก สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การดำเนินการตามข้อริเริ่ม Global Development Initiative (GDI) ที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เสนอในกรอบสหประชาชาติเมื่อปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและระดับสูงจากกว่า ๑๕๘ ประเทศและองค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคเข้าร่วม ทั้งนี้ ไทยได้เป็นหนึ่งใน founding members ของ Group of Friends of GDI การเข้าร่วมการประชุมฯ ได้สะท้อนบทบาทไทยในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลกในการบรรลุ SGDs ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ใช้โอกาสการเยือนดังกล่าวในการหารือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและคู่ร่วมมือที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน เมียนมา องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ – ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC) โดยอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายเติ้ง โปชิง (Mr. Deng Boqing) รองประธาน CIDCA ซึ่งฝ่ายจีนขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้เข้าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ Group of Friends of GDI และยืนยันความพร้อมส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระดับทวิภาคีกับฝ่ายไทยในทุกสาขา ทั้งนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ยินดีที่ฝ่ายจีนได้จัดตั้ง CIDCA ในปี ๒๕๖๑ และยินดีที่ฝ่ายไทยกับจีนใกล้บรรลุการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (MoU on Human Resource Development between CIDCA of PCR and Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand) ซึ่งนอกจากจะมีระบุถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับทวิภาคีแล้ว ยังมีสาระส่งเสริมความร่วมมือระดับไตรภาคีผ่านการร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับประเทศที่สามด้วย

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้หารือกับนาย Aung Moe Chae รองอธิบดี Foreign Economic Relations Department, Ministry of Investment and Foreign Economic Relations of Myanmar ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการดำเนินการตามแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแนวทางความร่วมมือในอนาคต ฝ่ายไทยย้ำความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับบุคลากรเมียนมา รวมถึงเชิญฝ่ายเมียนมาสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมที่ไทยดำเนินการภายใต้กรอบอนุภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ACMECS ด้วย โดยฝ่ายเมียนมาขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้ดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมามายาวนานและต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ