กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่ชาวออสเตรเลียประสงค์จะมอบคืนแก่ประเทศไทย แก่กรมศิลปากร

กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่ชาวออสเตรเลียประสงค์จะมอบคืนแก่ประเทศไทย แก่กรมศิลปากร

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2566

| 5,802 view

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลัก จำนวน ๙ องค์ ซึ่งได้รับคืนจากชาวออสเตรเลีย กลับสู่ประเทศไทย ให้ผู้แทนกรมศิลปากร (นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร) โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ และนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และข้าราชการร่วมเป็นสักขีพยาน

พระพุทธรูปจำนวน ๙ องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดประมาณ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ซึ่งนาย Murray Upton ชาวออสเตรเลีย แจ้งผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ว่า ได้รับพระพุทธรูปไม้ดังกล่าวตกทอดมาจากบิดาซึ่งได้มาในครอบครองตั้งแต่ปี ๒๔๕๔ และตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธรูป จึงประสงค์จะส่งมอบคืนให้ประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ

การส่งมอบพระพุทธรูปนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกรมศิลปากรในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมมือและร่วมใจในการนำมรดกอันล้ำค่าของชาติกลับคืนสู่ประเทศไทย รวมทั้งขอขอบคุณนาย Murray Upton ที่ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธรูปฯ และมอบพระพุทธรูปกลับคืนสู่มาตุภูมิให้เป็นมรดกของชาติสืบไป

ภายหลังพิธีส่งมอบ กรมศิลปากรจะนำพระพุทธรูปไปตรวจสภาพและเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ และนำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่เหมาะสมต่อไป 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ