ยุโรป

ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5800 view

รายละเอียดภาพรวม

มีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียวโดยมีประมุขร่วม (Parliamentary Co-Principality) ได้แก่ พระราชาคณะแห่งเมือง Urgell ของสเปน และประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประมุขในเชิงสัญลักษณ์
เป็นรัฐปลอดภาษี มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว การธนาคาร (tax haven) และด้านอสังหาริมทรัพย์
นักท่องเที่ยว เฉลี่ยปีละประมาณ 10.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ GDP

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

468 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

77,010 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Andorra la Vella

ภาษาราชการ

คาตาลัน

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

(Mr.Emmanuel Macron (French Co-Prince))

นายกรัฐมนตรี

นาย (Mr.Antoni Martí)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Mrs.Maria Ubach Font)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

3.24 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

42,029.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พลังงานน้ำ ไม้ แร่เหล็ก ตะกั่ว

อุตสาหกรรมหลัก

ท่องเที่ยว ปศุสัตว์ (วัว) ป่าไม้ ธนาคาร ยาสูบ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องเสียง ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เฟอร์นิเจอร์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สเปน ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และไฟฟ้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สเปน ฝรั่งเศส

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.51 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.41 ล้าน USD นำเข้า 0.10 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.31 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง สิ่งพิมพ์

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชรัฐอันดอร์ราเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 269 คน (ข้อมูลปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชรัฐอันดอร์ราจำนวน 1 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในราชรัฐอันดอร์รา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชรัฐอันดอร์รา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของราชรัฐอันดอร์ราในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล