เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน. (Afghanistan.)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8999 view

รายละเอียดภาพรวม

- กำลังฟื้นฟูประเทศจากภาวะสงคราม หลังผ่านสงครามยาวนานกว่า ๓๐ ปี. - ประสบปัญหาการก่อการร้าย กลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น การปลูกฝิ่นและยาเสพติด - ดำเนินนโยบายใกล้ชิดสหรัฐฯ อินเดีย และชาติตะวันตก อาศัยเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศในการพัฒนาประเทศเป็นหลัก - นายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายอับดุลลา อับดุลลา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร (เทียบเท่านายกรัฐมนตรี) ภายใต้รัฐบาลปรองดองแห่งชาติ - ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๗ NATO ได้ถอนกองกำลังออกจากอัฟกานิสถาน ในขณะที่รัฐบาล นายกานี ได้ลงนามในความตกลงด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ ทำให้สหรัฐฯ ยังคงกองกำลังทหารไว้ในอัฟกานิสถานราว ๘,๔๐๐ นาย จนถึงปี ๒๕๖๐ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ สหรัฐฯ ประกาศนโยบายกลับมาสนับสนุนการสร้างความมั่นคงในอัฟกานิสถานอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้กองกำลังของสหรัฐฯ และ NATO เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๑๗,๐๐๐ นาย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,652,230 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

38 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Kabul

ภาษาราชการ

พัชตู ดารี

ศาสนา

อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี (Mr. Mohammad Ashraf Ghani.)

นายกรัฐมนตรี

นายอับดุลลา อับดุลลา (Mr. Abdullah Abdullah)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซาลาฮุดดิน รับบานี (Salahuddin Rabbani)

วันชาติ

19 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

23 เมษายน 2496 (ค.ศ. 1953)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

19.10 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

502.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 AFN = 0.42 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.98 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน ทองแดง

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ สบู่ เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า ปุ๋ย

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผัก ผลไม้ ถ่านหิน ฝ้าย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย ตุรกี ปากีสถาน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ข้าวสาลี น้ำตาล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ปากีสถาน จีน คาซัคสถาน สหรัฐอเมริกา อินเดีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

13.48 ล้าน USD ไทยส่งออก 12.32 ล้าน USD นำเข้า 1.16 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 11.16 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

รถยนต์และส่วนประกอบ หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน.เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,621 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน.

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน.

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน.ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)