อเมริกาและแปซิฟิก

แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8456 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศเกาะตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนตะวันออก บริเวณรอยต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินปูนและเกาะปะการัง
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและได้รับการขนานนามว่าเป็น “Land of 365 Beaches”
เนื่องจากเคยเป็นตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ จึงได้รับอิทธิพลทั้งทางการเมือง ภาษา และ วัฒนธรรม จากจักรวรรดิฯ

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

442 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

96,290 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Saint John

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

Hon. Gaston Alphonso Browne

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Hon. Charles Henry Fernandez

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.62 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

16,864.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 XCD = 11.8 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเบา การก่อสร้าง

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณท์ปิโตรเลียม ที่นอน งานผีมือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรการขนส่งและการผลิต อาหารและปศุสัตว์ เคมีภัณฑ์ น้ำมัน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

4.65 ล้าน USD ไทยส่งออก 4.34 ล้าน USD นำเข้า 0.31 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 4.03 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(๑) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (2) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (3) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์(4) เครื่องประดับอัญมณี (5) สินค้าทุนอื่น ๆ

สินค้าส่งออก

(๑) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (๓) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (๔) อัญมณีและเครื่องประดับ (๕) เครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากแอนติกาและบาร์บูดาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 108 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 28 จากปี 2558)

คนไทยในแอนติกาและบาร์บูดา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในแอนติกาและบาร์บูดา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของแอนติกาและบาร์บูดาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล