ยุโรป

สาธารณรัฐอาร์มีเนีย (Armenia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4955 view

รายละเอียดภาพรวม

อาร์เมเนียมีความขัดแย้งกับอาเซอร์ไบจาน สาเหตุสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทเหนือดินแดนนากอร์โน-คาราบัค โดยรัสเซียมีท่าทีสนับสนุนอาร์เมเนีย ในขณะที่ตุรกี และอิหร่านมีท่าทีสนับสนุนอาเซอร์ไบจาน
ภาคพลังงานเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีการผลิตเต็มกำลังและมีประสิทธิภาพของอาร์เมเนีย โดยสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและส่งออกไปยังจอร์เจีย หรือแลกเปลี่ยนพลังงานกับอิหร่านได้
พลังงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร์

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

29,743 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

3 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

รัสเซีย อาร์เมเนียน

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

12.43 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,212.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 5.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 AMD = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองแดง อลูมิเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

เพชรเจียระไน เครื่องจักร อาหารสำเร็จรูป พลังงาน เหมืองแร่

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เพชร แร่ธาตุ อาหาร พลังงาน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

รัสเซีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ ยาสูบ อาหาร เพชร ปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เยอรมนี คาซัคสถาน ยูเครน รัสเซีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

5.10 ล้าน USD ไทยส่งออก 3.81 ล้าน USD นำเข้า 1.29 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.52 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำ เครื่องประดับอัญมณี

สินค้าส่งออก

ยาง ข้าว กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ อัญมณีและเครื่องประดับ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอาร์มีเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,562 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐอาร์มีเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอาร์มีเนีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

หน่วยงานของสาธารณรัฐอาร์มีเนียในไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)