อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (Argentina)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12731 view

รายละเอียดภาพรวม

มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 ของลาตินอเมริกา และมีภาคเกษตรเป็นภาคส่งออกสำคัญ - เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในลาตินอเมริกา รองจากบราซิลและเม็กซิโก - ไทยนำเข้ากากพืชน้ำมัน และพืชน้ำมันจากอาร์เจนตินามาเป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากบราซิล) - มีเทคโนโลยีก้าวหน้าทั้งด้านการเกษตร พลังงานและอวกาศ - เป็นสมาชิก MERCOSUR (บราซิล อาร์เจนตินา ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา ซึ่งถูกระงับสมาชิกภาพ โบลิเวียอยู่ดำเนินการเพื่อเข้าเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์) ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยในลาตินอเมริกา

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,737,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

44 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Buenos Aires

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นาย (Mr. Mauricio Macri)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Jorge Faurie)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

518.48 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

11,652.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ -2.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทุ่งหญ้าแปมปัส ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ทองแดง น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารแปรรูป ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ กระดาษ เคมีภัณฑ์ และเหล็ก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง เชื้อเพลิง ยานพาหนะ ข้าวโพด ข้าวสาลี

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ชิลี จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องยนต์ น้ำมันและก๊าซธรมชาติ เคมีภัณฑ์ พลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

บราซิล สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,801.81 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,216.40 ล้าน USD นำเข้า 585.41 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 630.99 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (2) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (3) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (4) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และ (5) ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าส่งออก

(1) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (2) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (3) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (4) ผลิตภัณฑ์ยาง และ (5) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 44,020 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 33 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

สถานเอกอัครราชทูต (Buenos Aires)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอาร์เจนตินาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)