ยุโรป

สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13212 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕) สาขาธุรกิจที่ออสเตรียมีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การวิจัยและการพัฒนา พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการออกแบบอาคาร
สาขาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ ด้านการศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ ตั้งแต่ ๒๕๒๗ (ค.ศ. ๑๙๘๔) และมีความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนและยุโรป (ASEAN-European Academic University Network / ASEA-UNINET) โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การค้าระหว่างไทยกับออสเตรียส่วนใหญ่ต้องส่งผ่านเยอรมนี ทำให้มีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูง เนื่องจากออสเตรีย ไม่มีเขตติดต่อทางทะเล

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

83,858 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

9 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

เยอรมัน

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

26 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

455.74 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

51,512.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ถ่านหิน ลิกไนต์ ป่าไม้ แร่เหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

ก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เหล็ก เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว รถยนต์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

659.43 ล้าน USD ไทยส่งออก 261.43 ล้าน USD นำเข้า 398.00 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 136.57 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องประดับเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระจก แก้วและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์ถนอมผิว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 10.15 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 11.36 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐออสเตรียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 116,649 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐออสเตรียจำนวน 48,097 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4,547 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐออสเตรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐออสเตรีย

สถานเอกอัครราชทูต (Vienna)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Salzburg)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Innsbruck)

หน่วยงานของสาธารณรัฐออสเตรียในไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Surat Thani)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Chon Buri)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)