อเมริกาและแปซิฟิก

เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8391 view

รายละเอียดภาพรวม

มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ ๑3 ของโลก ตลาดหุ้นใหญ่เป็นอันดับ ๑๔ ของโลก - เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าแร่ธาตุรายใหญ่ของโลก (แร่เหล็ก ถ่านหิน ยูเรเนียม) - มีศักยภาพด้านการบริการ (การท่องเที่ยว การศึกษา การเงิน) การเหมืองแร่ (แร่ธาตุ ก๊าซธรรมชาติ) และเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์) - มีบทบาทด้านความมั่นคงที่โดดเด่นทั้งในภูมิภาคและระดับโลก โดยมักดำเนินบทบาทในแนวทางเดียวกับสหรัฐอเมริกา - ออสเตรเลียมุ่งเน้นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ จีน อินเดีย และอาเซียน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

7,692,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

25 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Australian Capital Territory

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อื่น ๆ

พระประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ ๒ (- )

นายกรัฐมนตรี

นายสกอตต์ จอห์น มอร์ริสัน (Mr. Scott John Morrison)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มาริส เพย์น (Marise Payne)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

19 ธันวาคม 2495 (ค.ศ. 1952)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1,432.20 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

57,305.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 AUD = 22.84 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่เหล็ก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ อะลูมิเนียม ทองคำ ไม้

อุตสาหกรรมหลัก

รถยนต์ จักรกล เหมืองแร่ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป การเงินการธนาคาร การศึกษา

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินแร่โลหะ ถ่านหิน ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ และเนื้อวัว

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

รถยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม อุปกรณ์และชิ้นส่วนการติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์และยา/เภสัชภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไทย เกาหลีใต้

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

16,712.52 ล้าน USD ไทยส่งออก 10,777.57 ล้าน USD นำเข้า 5,934.95 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 4,842.62 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหินพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

สินค้าส่งออก

รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องปรับอากาศ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 54.74 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 327.34 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากเครือรัฐออสเตรเลียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 801,014 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเครือรัฐออสเตรเลียจำนวน 107,552 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปี 2559)

คนไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูต (Australian Capital Territory)
สถานกงสุลใหญ่ (New South Wales)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Brisbane)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Adelaide)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Hobart)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Melbourne)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Perth)

หน่วยงานของเครือรัฐออสเตรเลียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Phuket)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์