ยุโรป

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3471 view

รายละเอียดภาพรวม

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโลวีเนีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร มาซิโดเนีย และบอสเนียฯ)
ต้องการเข้าเป็นสมาชิกอียู ได้ลงนามความตกลง Stabilisation and Association Agreement (SAA) ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเข้าเป็นสมาชิกอียู โดยมีผลใช้ บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558
โอกาสทางการตลาดและการลงทุนมีความหลากหลาย เช่น การบริการและการผลิตอุปกรณ์การโทรคมนาคม การก่อสร้างระบบขนส่ง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ การแพทย์ และการเกษตรกรรม
ตาม Dayton Accord ประธานาธิบดีบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประกอบด้วยบุคคล 3 คน (จากเชื้อชาติ Serb Croat และ Bosniak) ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง (จัดแยกกัน) โดยแต่ละคนผลัดกันเป็น “ประธานคณะประธานาธิบดี” ครั้งละ 8 เดือน
เป็นหนึ่งในสามประเทศในยุโรปที่มีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลาม (นอกเหนือจากแอลเบเนียและคอซอวอ)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

51,129 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

3 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

โครเอเชีย

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

25 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

19.78 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

5,951.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 BAM = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน แร่เหล็ก บอกไซต์ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส ป่าไม้ พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็กกล้า ถ่านหิน แร่เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส แร่อะลูมิเนียม การประกอบรถยนต์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ อาวุธยุทธภัณฑ์ เครื่องใช้ในบ้านเรือน การกลั่นน้ำมัน

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ ไม้ น้ำมันและเชื้อเพลิงธรรมชาติ รองเท้า เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม อะลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ตุรกี มอนเตเนโกร สโลวีเนีย ออสเตรีย เซอร์เบีย โครเอเชีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันและเชื้อเพลิงธรรมชาติ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก เภสัชภัณฑ์ ชิ้นส่วนเหล็กและเหล็กกล้า หนังสัตว์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปแลนด์ ตุรกี ออสเตรีย สโลวีเนีย จีน เซอร์เบีย อิตาลี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

11.02 ล้าน USD ไทยส่งออก 6.87 ล้าน USD นำเข้า 4.15 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.72 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ยุทธปัจจัย ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,174 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2554)

คนไทยในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)