เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐบุรุนดี (Burundi)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7122 view

รายละเอียดภาพรวม

ปัญหาสำคัญทางการเมืองของสาธารณรัฐบุรุนดี ได้แก่ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ระหว่าง ชาว Tutsi ซึ่งแต่เดิมเป็นชนชั้นปกครอง (aristocracy) และชาว Hutu ซึ่งเคยเป็นชนชั้นใต้ปกครอง (vassal) และเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ซึ่งได้นำไปสู่ความรุนแรงในอดีตและยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเมืองภายในของสาธารณรัฐบุรุนดี
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ได้มีการพยายามก่อการรัฐประหาร ปธน. Nkurunziza โดยอดีต ผอ. ข่าวกรองสาธารณรัฐบุรุนดีเนื่องจากไม่พอใจต่อการประกาศลงรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 3 ของ ปธน. แต่ไม่สำเร็จ อย่างไรก็ดี ภายหลัง ปธน. Nkurunziza ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลยังคงมีความรุนแรงและเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 400 คน ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นถึง 1,000 คน และมีผู้อพยพออกนอกประเทศแล้วกว่า 432,140 คน (ข้อมูลจาก UNHCR ปี 2561)
ไทยเคยส่งทหารช่าง 3 ผลัด จำนวนรวม 525 นาย เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐบุรุนดี (UNOB) ระหว่างปี 2547 - 2549
ในช่วงปี 2551 - 2552 กระทรวงการต่างประเทศ และดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยารักษาโรคมาลาเรียให้แก่ รัฐบาลบุรุนดี
ในช่วงปี 2552 - 2554 กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียมให้แก่สาธารณรัฐบุรุนดี พร้อมมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุการทำขาเทียมให้แก่สาธารณรัฐบุรุนดี

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

26,338 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

12 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Bujumbura Mairie

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

คริสต์, นิกายอื่น ๆ, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายปิแอร์ อึนคูรุนซีซา (Mr. Pierre Nkurunziza)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Mr. Ezéchiel Nibigira)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

3.01 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

261.3 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 1.84 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 BIF = 1.64 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -0.7 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

นิกเกิล ยูเรเนียม ธาตุแรร์เอิร์ท ถ่านหินเลน โคบอลต์

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดย่อม เช่น ผ้าห่ม รองเท้า สบู่ การประกอบชิ้นส่วนสินค้านำเข้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทอง กาแฟ ชา สบู่ แร่ธาตุต่างๆ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ยา ธัญพืช ข้าว น้ำตาลทรายดิบ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ซาอุดีอาระเบีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เคนยา อินเดีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

4.25 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.49 ล้าน USD นำเข้า 2.76 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 1.27 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า กาแฟ ชา เครื่องเทศ สบู่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เคมีภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐบุรุนดีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 94 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐบุรุนดี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐบุรุนดี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐบุรุนดีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)