เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐเบนิน (Benin)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11591 view

รายละเอียดภาพรวม

ถึงแม้ว่าเมืองหลวงของสาธารณรัฐเบนิน คือ กรุงปอร์โต-โนโว (Porto-Novo) แต่ที่ทำการรัฐบาล หน่วยงานราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่นครโกโตนู (Cotonou) ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นประตูสู่ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางที่ไม่มีทางออก สู่ทะเล อาทิ สาธารณรัฐไนเจอร์ บูร์กินาฟาโซ และสาธารณรัฐชาด
สาธารณรัฐเบนินเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย (อันดับ 1 ของทวีปแอฟริกาและอันดับ 2 ของโลกในปี 2562) โดยข้าวส่วนใหญ่ที่ส่งไปยังสาธารณรัฐเบนินจะถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
เป็นประเทศผู้ผลิตฝ้ายอันดับต้นของแอฟริกาแต่ยังประสบปัญหาความยากจน ประชากรมีอัตราการรู้หนังสือน้อยและเศรษฐกิจของประเทศยังต้องพึ่งพาสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเป็นอย่างมาก (ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน 773 กม.)
จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2564

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

112,622 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

12 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Porto Novo

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายพาทริซ ตาลง (Mr. Patrice Talon)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โอเรเลียง อักเบนองซี (Aurélien Agbénonci)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

14.39 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,219.4 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 6.87 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -0.92 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน หินปูน หินอ่อน ไม้ท่อน

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร อุปกรณ์ก่อสร้าง ปูนซีเมนต์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ฝ้ายดิบ มะพร้าว ถั่วบราซิลและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทองคำ ลวดทองแดง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย บังกลาเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ข้าว น้ำมันปาล์ม ผมสังเคราะห์ รถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ไทย อินเดีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

433.24 ล้าน USD ไทยส่งออก 431.19 ล้าน USD นำเข้า 2.05 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 429.14 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

ด้ายและเส้นใย เหล็กและเหล็กกล้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์มีชีวิต เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กและเหล็กกล้า (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเบนินเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 220 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 28 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐเบนิน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเบนิน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐเบนินในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)