ยุโรป

สาธารณรัฐเบลารุส (Belarus)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5597 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union – EEU) ซึ่งยังประกอบด้วยอาร์เมเนีย คาซัคสถาน คีร์กีซ และรัสเซีย ทั้งนี้ EEU พัฒนามาจากสหภาพศุลกากร
เบลารุสให้ความสำคัญกับรัสเซียในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดที่สุด เนื่องจากต้องพึ่งพารัสเซีย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และพลังงาน
เบลารุสมีปัญหาภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสจึงถูกสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง การกดขี่ทางการเมือง และการบ่อนทำลายประชาธิปไตย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

207,600 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

9 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Minsk

ภาษาราชการ

เบลารุสเซียน รัสเซีย

ศาสนา

อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

59.66 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

6,289.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 BYR = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ป่าไม้ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หินปูน แกรนิต ดินเหนียวผสมหินปูน หินชอล์ก ทราย ก้อนกรวดที่อาจมีส่วนผสมของ แร่ทองคำ และดิน

อุตสาหกรรมหลัก

เครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดโลหะ อุปกรณ์ทางเกษตรกรรม ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน ยานพาหนะ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เยอรมนี โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ยูเครน เบลารุส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน เครื่องจักรกล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า ยานพาหนะ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เบลารุส เยอรมนี ยูเครน โปแลนด์ อิตาลี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

101.65 ล้าน USD ไทยส่งออก 8.20 ล้าน USD นำเข้า 93.45 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 85.25 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ปุ๋ยโพแทส สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

ยางธรรมชาติ สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ยาง ผ้าปักและผ้าลูกไม้ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเบลารุสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 11,820 คน (ข้อมูลปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเบลารุสจำนวน 7 คน (ข้อมูลปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐเบลารุส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเบลารุส

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Minsk)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเบลารุสในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Hanoi)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)