อเมริกาและแปซิฟิก

เบลีซ (Belize)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7083 view

รายละเอียดภาพรวม

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและป่าไม้
ดำรงตำแหน่งประธานชั่วคราว CARICOM ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559และเป็นสมาชิกเครือจักรภพ
สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน (นายหลิน หย่งเล่อ รมว. กต. ไต้หวัน ได้รับมอบ เครื่องอิสริยาภรณ์จาก รมว. กต. เบลีซ ในระหว่างการเยือนเบลีซเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระดับ รมว. กต. กับประเทศในอเมริกากลาง ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

22,963 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

383,070 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Belmopan

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

(Hon. Dean Oliver Barrow)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

( Hon. Wilfred Peter)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.93 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

5,025.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พื้นที่เพาะปลูก ไม้ ปลา พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารแปรรูป การท่องเที่ยว การก่อสร้าง น้ำมัน

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำตาล กล้วย ผลไม้รสเปรี้ยว เสื้อผ้า ปลา ไม้ น้ำมันดิบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ โกตดิวัวร์ ไนจีเรีย เม็กซิโก สหราชอาณาจักร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหารแปรรูป เชื้อเพลิง สารเคมี เวชภัณฑ์ เครื่องดื่ม ยาสูบ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ตรินิแดดและโตเบโก กัวเตมาลา สเปน จีน คิวบา เม็กซิโก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

9.41 ล้าน USD ไทยส่งออก 2.02 ล้าน USD นำเข้า 7.39 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 5.37 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

๑) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป ๒) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ๓) ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก ๔) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ๕) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออก

๑) ข้าวโพด 2) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๓) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง ๔) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 5) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากเบลีซเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 16 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 90 จากปี 2558)

คนไทยในเบลีซ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเบลีซ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของเบลีซในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Cayo)