เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10801 view

รายละเอียดภาพรวม

DRC เป็นประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (francophone) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกา มีทรัพยากรสินแร่ที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ทองแดง โคบอลต์ แทนทาลัม ทองคำ และเพชร อย่างไรก็ดี ทรัพยากรเหล่านี้ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความขัดแย้งทางการเมือง มีปัญหาคอรัปชั่นอย่างรุนแรง และมีปัญหาการสู้รบภายในประเทศ
DRC เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก และตามดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ DRC ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 176 ของโลก (จากการสำรวจ 188 ประเทศ) และมีรายได้ต่อหัวเพียง 460 USD ต่อปี
รัฐบาล DRC ได้ประกาศจัดการเลือกขึ้นตั้งในวันที่ 30 ธ.ค. 2561 ซึ่งเลยจากกำหนดการเดิมไป 1 ปี สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนและพรรคฝ่ายค้านเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผลการเลือกตั้ง ปธน. ปรากฏว่า นายเฟลิกซ์ อ็องตวน ชิเซเคดี ชิลอมโบ (Mr. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo) จากพรรค Union for Democracy and Social Progress) เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ปธน. ด้วยคะแนนเสียง 7,051,013 คะแนน (ร้อยละ 38.57)
DRC ยังคงเผชิญกับปัญหาความรุนแรงจากกลุ่มกบฏต่าง ๆ ในประเทศ และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การสังหารพลเรือน การใช้ความรุนแรงทางเพศ รวมทั้งการใช้ทหารเด็ก
UNOCHA รายงานว่า ความรุนแรงใน DRC ส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นในประเทศกว่า 4.1 ล้านคน และมีเด็กที่เผชิญภาวะขาดสารอาหารกว่า 1.9 ล้านคน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

87 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Kinshasa City

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส Lingala Kingwana

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายเฟลิกซ์ อ็องตวน ชิเซเคดี ชิลอมโบ (Mr. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo)

นายกรัฐมนตรี

นายบรูโน ชีบาลา อึนเซนเซ อึนเซนเซ (Mr. Bruno Tshibala Nzenze)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

47.32 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

545.2 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 4.39 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CDF = 1.78 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.9 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองแดง โคบอลต์ นิโอเบียม แทนทาลัม ปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลัก

การทำเหมือง ถลุงแร่ สินค้าอุปโภค บริโภค สิ่งทอ รองเท้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทองแดง โคบอลต์ แร่ทองแดง แร่โคบอลต์ น้ำมันดิบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน แซมเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ยารักษาโรค รถบรรทุกขนส่ง กรดซัลฟิวริก เครื่องสูบน้ำ ปิโตรเลียมกลั่น

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ จีน แซมเบีย เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

196.90 ล้าน USD ไทยส่งออก 57.50 ล้าน USD นำเข้า 139.40 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 81.90 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรกล (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 103 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)