เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐคองโก (Republic of Congo)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5430 view

รายละเอียดภาพรวม

สาธารณรัฐคองโก หรือ คองโก บราซซาวิล เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส หลังได้รับเอกราชยังคงประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในจนถึงปัจจุบัน
รัฐบาลคองโกได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธ Ninja ในเขต Pool ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 และได้ดำเนินโครงการปลดอาวุธอดีตสมาชิกกลุ่ม Ninja ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561
อุตสาหกรรมน้ำมันและการส่งออกน้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็น 1 ใน 5 ประเทศแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราที่ผลิตน้ำมันมากที่สุด มีเมือง Point-Noire เป็นเมืองท่าส่งออกน้ำมันที่สำคัญ นอกจากนี้ คองโกได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (Organization of the Petroleum Exporting Countries - OPEC) เมื่อเดือนมิถุนายน 2561
ได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่มีบรรยากาศการลงทุนเป็นอันดับที่ 180 จากทั้งหมด 190 ประเทศในรายงาน “Doing Business 2019” ของธนาคารโลก รัฐบาลคองโกอยู่ระหว่างการเจรจากับ IMF เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน และคาดการณ์ว่า จะสามารถตกลงได้ภายในปี 2562
นาย Denis Sassou-Nguesso ดำรงตำแหน่ง ปธน. ติดต่อกันยาวนานตั้งแต่ปี 2540
มีการจัดทำประชามติแก้ไข รธน. เมื่อเดือนตุลาคม 2558 เพื่อให้นาย Denis Sassou-Nguesso สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นสมัยที่ 3 ซึ่งต่อมานาย Denis Sassou-Nguesso ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 และเข้าพิธีสาบานเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งถัดไปในปี 2564

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

342,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Brazzaville

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายเดนิส ซัสโซ- อึนเก (Mr. Denis Sassou-Nguesso Sassou-Nguesso)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เลนเนิร์ด ชี โอคีทุนดู (Leonard She Okitundu)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

47.32 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

545.2 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 4.39 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.9 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ไม้ ตะกั่ว สังกะสี ยูเรเนียม ทองแดง ฟอสเฟต ทอง แมกนีเซียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

การสกัดปิโตรเลียม ซีเมนต์ ป่าไม้ การกลั่นเบียร์ น้ำตาล น้ำมันปาล์ม สบู่ แป้งข้าวเจ้า บุหรี่

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม เรือ เรือลากจูง ทองแดง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิตาลี อินเดีย ออสเตรเลีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เรือ เนื้อ ปั๊มน้ำ เครื่องยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม โครงสร้างและส่วนประกอบก่อสร้าง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน แองโกลา ฝรั่งเศส นามิเบีย ออสเตรเลีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

196.90 ล้าน USD ไทยส่งออก 57.50 ล้าน USD นำเข้า 139.40 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 81.90 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคองโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 103 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 84 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐคองโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐคองโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐคองโกในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)