ยุโรป

สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5358 view

รายละเอียดภาพรวม

ประเทศผู้ลงทุนสำคัญและเป็นศูนย์กลางการเงินและบริษัทชั้นนำของโลก ได้รับการยอมรับด้านความเป็นประชาธิปไตย การยึดถือหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) สูงเป็นอันดับ ๑ ของโลก ตามรายงาน Global Competitiveness Report ของ World Economic Forum ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๗)
เศรษฐกิจสวิสขับเคลื่อนโดยภาคบริการ โดยเฉพาะการเงินและการธนาคาร และภาคการผลิตอย่างมีนวัตกรรม เช่น เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

41,277 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

9 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Bern

ภาษาราชการ

เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

705.50 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

82,838.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 CHF = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พลังงานน้ำ ป่าไม้

อุตสาหกรรมหลัก

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ นาฬิกา

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อัญมณี เวชภัณฑ์ เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ นาฬิกาและส่วนประกอบ เคมีอินทรีย์ ทัศนอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องจักรไฟฟ้า พลาสติก น้ำหอม เครื่องสำอาง และชิ้นส่วนเหล็กและเหล็กกล้า ส่วนประกอบอากาศยาน คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

9,197.40 ล้าน USD ไทยส่งออก 2,403.77 ล้าน USD นำเข้า 6,793.63 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 4,389.86 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ แผงวงจรไฟฟ้า กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 19.33 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 23.77 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสมาพันธรัฐสวิสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 207,456 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสมาพันธรัฐสวิสจำนวน 63,806 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 41 จากปี 2560)

คนไทยในสมาพันธรัฐสวิส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสมาพันธรัฐสวิส

สถานเอกอัครราชทูต (Bern)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Basel)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Geneva)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Zurich)
คณะทูตถาวร (Geneva)

หน่วยงานของสมาพันธรัฐสวิสในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)