เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐประชาชนจีน (China)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 16067 view

รายละเอียดภาพรวม

ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของโลก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
เงินทุนสำรองมากเป็นอันดับ ๑ ของโลก
มูลค่าการค้ามากเป็นอันดับ ๑ ของโลก (๓.๕๓ ล้านล้าน USD ปี ๒๕๕๙)
จีนให้ความสำคัญกับไทยในอาเซียนไม่เคยมีข้อบาดหมางรุนแรง ความสัมพันธ์ในทุกระดับมีความใกล้ชิด ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจีน ในปัจจุบันทำให้จีนมีทางเลือกมากขึ้นในการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่สามารถเกื้อกูลผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
จีนเป็นมหาอำนาจในเอเชียและมีนโยบายที่จะเพิ่มบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นในทุกด้าน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

9,600,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1,398 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Beijing

ภาษาราชการ

จีน

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายสี จิ้นผิง (Mr. Xi Jinping)

นายกรัฐมนตรี

นายหลี่ เค่อเฉียง (Mr. Li Keqiang)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หวัง อี้ (Wang Yi)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

14,342.90 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

10,261.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 6.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน เหล็ก น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ

อุตสาหกรรมหลัก

ถลุงเหล็ก เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทางการแพทย์ เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า แร่เชื้อเพลิง น้ำมันดิบ เม็ดพลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

80,136.44 ล้าน USD ไทยส่งออก 30,175.45 ล้าน USD นำเข้า 49,960.99 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 19,785.54 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าเชื้อเพลิง ยานพาหนะ อุปกรณ์การขนส่ง

สินค้าส่งออก

สินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์ ไดโอด เครื่องยนต์ เคมีภัณฑ์ สินค้าเกษรตร และสินค้าเกษตรแปรรูป

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 517.76 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 205.57 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 9,850,000 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,796 จากปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 740,000 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2,860 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)
สถานกงสุลใหญ่ (Guangzhou)
สถานกงสุลใหญ่ (Kunming)
สถานกงสุลใหญ่ (Shanghai)
สถานกงสุลใหญ่ (Chengdu)
สถานกงสุลใหญ่ (Xiamen)
สถานกงสุลใหญ่ (Xian)
สถานกงสุลใหญ่ (Nanning)
สถานกงสุลใหญ่ (Qingdao)

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Chiang Mai)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Khon Kaen)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Songkhla)