อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐคิวบา (Cuba)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7601 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นพันธมิตรกับประเทศฝ่ายซ้ายในภูมิภาค เช่น เวเนซุเอลา นิการากัว และโบลิเวีย ซึ่งรวมกลุ่มในนาม ALBA
สหรัฐฯ มีมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ล่าสุด คิวบาและสหรัฐฯ ได้ฟื้นฟู คสพ. และกลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตระหว่างกันอีกครั้ง เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558
มีบุคลากรเชี่ยวชาญในหลายสาขา อาทิ สาธารณสุข กีฬา และวิทยาศาสตร์ และมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาล ซิการ์ ยา

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

110,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

La Habana

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

ราอูล กาสโตร รุซ (Raúl Castro Ruz)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

บรูโน เอดัวร์โด โรดริเกซ ปาริยา (Bruno Eduardo Rodríguez Parilla)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

96.85 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

8,541.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 CUP = 1.24 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

โคบอลต์ นิกเกิล เหล็ก โครเมียม ทองแดง เกลือ ไม้ ซิลิกา ปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำตาล ยาสูบ ปิโตรเลียม ก่อสร้าง เหมืองแร่ เหล็ก ซีเมนต์ ยา

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ปิโตรเลียม นิกเกิล เวชภัณฑ์ น้ำตาล ยาสูบ อาหารทะเล กาแฟ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เวเนซุเอลา แคนาดา จีน เนเธอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียม อาหาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอลจีเรีย บราซิล สเปน จีน เวเนซุเอลา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

15.25 ล้าน USD ไทยส่งออก 10.50 ล้าน USD นำเข้า 4.75 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 5.75 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) ผลิตภัณฑ์ยาสูบ(2) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม (3) เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา(4) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (5) ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ

สินค้าส่งออก

(1) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป(2) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (3) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (4) ผลิตภัณฑ์ยาง (5) ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคิวบาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 468 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐคิวบา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐคิวบา

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Havana)

หน่วยงานของสาธารณรัฐคิวบาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)