ยุโรป

สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4017 view

รายละเอียดภาพรวม

ตั้งแต่ปี 2517 ถูกแบ่งออกเป็น ไซปรัสเหนือและใต้ โดยกองกำลังทหารของตุรกี
มีบริษัทต่างชาติซึ่งรวมถึงบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ เข้าไปจดทะเบียนบริษัทแต่ในนามเพื่อผลประโยชน์ในด้านภาษี

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

9,251 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Nicosia

ภาษาราชการ

กรีซ ตุรกี

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, ฮินดู

ประธานาธิบดี

นายนิคอส อนาสตาเซียเดส (Mr. Nicos Anastasiades)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Nicos Christodoulides)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

24.47 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

28,159.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองแดง ไพไรท์ เส้นใยธรรมชาติ ยิปซัม ไม้ เกลือ หินอ่อน

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่และซีเมนต์ ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ รองเท้า อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จากแร่ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบการเกษตร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

กรีซ สหราชอาณาจักร ลิเบีย อิสราเอล

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิง วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สหราชอาณาจักร รัสเซีย กรีซ

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

51.67 ล้าน USD ไทยส่งออก 27.04 ล้าน USD นำเข้า 24.63 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.41 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องดื่ม ปลาหมึก ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2.48 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐไซปรัสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 3,497 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐไซปรัสจำนวน 136 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 95 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐไซปรัส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐไซปรัส

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Nicosia)

หน่วยงานของสาธารณรัฐไซปรัสในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Arunachal Pradesh)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)