ยุโรป

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12728 view

รายละเอียดภาพรวม

มีบทบาทหลักในด้านเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในสหภาพยุโรปและในเวทีโลก เป็นหนึ่งในฐานด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ (ยานยนต์ เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์)
เป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่ ๓ ของโลก (รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ชั้นแนวหน้า (แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล) และมีแผนการทยอยปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เหลืออีก ๙ แห่ง ให้หมดภายในปี ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒)
ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงของยุโรป โดยเฉพาะมาตรการต่อผู้อพยพ มีนโยบายผ่อนปรนการเข้าเมืองของผู้อพยพด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีผู้อพยพเข้ามาจำนวนมากและจากเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้ง เยอรมนีได้ทบทวนนโยบายเปิดรับผู้ลี้ภัยให้เข้มงวดขึ้น
มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา พลังงานทดแทน เศรษฐกิจสีเขียว
พยายามมีบทบาทสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาซีเรียและอิหร่าน ให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงในอัฟกานิสถานตะวันออกกลาง รวมถึงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีและการให้และความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
มีกำหนดเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐ และการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐
ออท. ณ กรุงเบอร์ลิน คือ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร และ ออท. สหพันธ์ฯ/ ปทท. คือ นายเพเทอร์ พรือเกล

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

83 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Berlin

ภาษาราชการ

เยอรมัน

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (Mr. Frank-Walter Steinmeier)

นายกรัฐมนตรี

นางเกลา แมร์เคล (Mrs. )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ไฮโค มาส (Heiko Maas)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

3,996.76 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

48,195.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน ถ่านหินลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็กและแร่โลหะต่าง ๆ

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็ก เหล็กกล้า ถ่านหิน ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ยานพาหนะและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล ยานพาหนะและส่วนประกอบ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

11,911.57 ล้าน USD ไทยส่งออก 5,153.84 ล้าน USD นำเข้า 6,757.73 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 1,603.89 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ รถยนต์นั่ง ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และแผงวงจรไฟฟ้า

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ก๊อก วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 420.59 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 423.94 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 886,450 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจำนวน 250,317 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 317 จากปี 2560)

คนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูต (Berlin)
สถานกงสุลใหญ่ (Frankfurt)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Stuttgart)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Munich)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Hamburg)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Dusseldorf)

หน่วยงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chon Buri)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)