อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐเอกวาดอร์ (Ecuador)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 17679 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นคู่ค้าอันดับที่ 11 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (2559) - สัดส่วน GDP: เกษตรกรรม 5.9% อุตสาหกรรม 35.1% บริการ 59% - อุตสาหกรรมหลักคือน้ำมัน โดยมีสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าสำคัญที่สุด - เศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาปิโตรเลียมเป็นหลัก คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากการส่งออก - เอกวาดอร์เน้นการดำเนินนโยบายในกรอบพหุภาคี เป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ CELAC UNASUR OAS Andean Community

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

276,840 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

17 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Quito

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายเลนิน โมเรโน (Mr. Lenín Moreno)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(José Valencia)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

108.40 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

6,344.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -0.2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ปลา กุ้ง ไม้ พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ปิโตรเลียม การแปรรูปอาหาร สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ไม้ เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ปิโตรเลียม (น้ำมันดิบ) กล้วย กุ้ง ผลิตภัณฑ์ปลา แปรรูป ดอกไม้สด

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ชิลี เปรู

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม น้ำมันทาร์ ยานยนต์ เวชภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน โคลอมเบีย ปานามา เปรู

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

280.44 ล้าน USD ไทยส่งออก 274.12 ล้าน USD นำเข้า 6.32 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 267.80 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

1) สัตสัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (2) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (3) เครื่องจักรไฟฟ้า/ส่วนประกอบ (4) เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์/ส่วนประกอบ(6) เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบ (7) พืช/ผลิตภัณฑ์จากพืช (8) เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่/น้ำอัดลม/สุรา (9) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (10) สินค้าทุนอื่น ๆ

สินค้าส่งออก

(1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) เครื่องยนต์ (3) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ(4) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (5) ผลิตภัณฑ์ยาง (6) เม็ดพลาสติก (7) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ (8) ยางพารา (9) ข้าวโพด (10) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,327 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเอกวาดอร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเอกวาดอร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)