เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

รัฐเอริเทรีย (Eritrea)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6028 view

รายละเอียดภาพรวม

ในปี 2495 รัฐเอริเทรียเป็นเขตปกครองตนเองภายใต้สหพันธรัฐเอธิโอเปียและรัฐเอริเทรีย (Federation of the Ethiopia and Eritrea) แต่ต่อมาในปี 2505 สหพันธรัฐเอธิโอเปียได้ผนวกรัฐเอริเทรียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ ทำให้รัฐเอริเทรียต้องต่อสู้เพื่อเอกราชยาวนานกว่า 30 ปี จนสามารถแยกตัวออกจากสหพันธรัฐเอธิโอเปียได้ในปี 2536
รัฐเอริเทรียและสหพันธรัฐเอธิโอเปียมีกรณีพิพาทกันอยู่เป็นระยะ เช่น สงครามแย่งชิงพรมแดนในปี 2541 – 2543 เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐเอริเทรียยังมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องพรมแดนกับจิบูตีด้วย โดยในปี 2551 UN ได้เรียกร้องให้รัฐเอริเทรียถอนกำลังทหารออก แต่รัฐเอริเทรียเพิกเฉย
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 UNSC รับรองข้อมติที่ 1907 ให้คว่ำบาตรรัฐเอริเทรียเนื่องจากรัฐเอริเทรียสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในโซมาเลียและละเมิดดินแดนจิบูตี จึงทำให้รัฐเอริเทรียมีความหวาดระแวงสูงต่อประเทศเพื่อนบ้านและประเทศมหาอำนาจ (สหรัฐฯ) ซึ่งสนับสนุนประเทศคู่ขัดแย้ง (ซูดาน/จิบูตี)
รัฐเอริเทรียจึงหันไปใกล้ชิดกับรัสเซีย โดยการลงนามข้อตกลงด้านต่าง ๆ กับรัสเซีย เช่น การค้า การลงทุน การศึกษาและวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

124,320 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Asmara

ภาษาราชการ

อาฟาร์ อาราบิค

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายอีไซอัส อาฟเวอร์คี (Mr. Isaias Afwerki)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ออสมัน ซาเหละห์ โมฮัมเหม็ด (Osman Saleh Mohammed)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

5.81 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,600.0 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 5 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 ERN = 196.04 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 9 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองคำ โพแทช สังกะสี ทองแดง เกลือ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเบา เกลือ ซีเมนต์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

แร่สังกะสี ทองคำ แร่ทองแดง เสื้อผ้าบุรุษ พริกไทย กานพลู

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ อิตาลี อียิปต์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

แป้งสาลี น้ำตาลทรายดิบ เส้นพาสต้า ยางรถยนต์ ปิโตรเลียมกลั่น

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน อิตาลี ไทย เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1.71 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.71 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1.71 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์โลหะ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากรัฐเอริเทรียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 572 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2561)

คนไทยในรัฐเอริเทรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐเอริเทรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของรัฐเอริเทรียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Arunachal Pradesh)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Samut Prakan)