เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Ethiopia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6172 view

รายละเอียดภาพรวม

เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสำนักงาน AU
มีความขัดแย้งเรื่องพรมแดนกับเอริเทรีย ทำสงครามยืดเยื้อช่วงปี 2541-2543 ปัจจุบันสงครามได้ยุติลง แต่ยังคงมีความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ
Ethiopian Airlines มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-แอดดิสอาบาบา 7 เที่ยวต่อสัปดาห์
ชาวเอธิโอเปียนิยมเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในทวีปแอฟริกา และปัจจุบันมีผู้แทนของโรงพยาบาลเอกชนของไทยจำนวน 5 แห่ง
เมื่อปี 2507 ไทยได้เปิด สอท. ณ กรุงแอดดิสอาบาบา แต่ต่อมาในปี 2524 ไทยได้ปิด สอท. ณ กรุงแอดดิสอาบาบาลง เนื่องจากความไม่สงบภายในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
ได้รับสมญานามว่าเป็น Newest Lion Economy of Africa และ Emerging Lion Economy of Africa
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 ครม. แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา 6 เดือน หลังอดีต นรม. แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเพียงหนึ่งวันก่อนหน้า โดยล่าสุด นายอาบี อาห์เหม็ด อาลี ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง นรม. คนใหม่แล้ว

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,221,900 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

112 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Addis Abeba

ภาษาราชการ

อังกฤษ Tigrigna Oromigna Ahmaric

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นางซาห์เล-เวิร์ก ซูว์เด (Mrs. Sahle-Work Zewde)

นายกรัฐมนตรี

(Abiy Ahmed)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ดอกเตอร์เวิร์กเนห์ เกเบเยฮู (Workneh Gebeyehu)

วันชาติ

28 พฤษภาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

96.11 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

857.5 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 8.28 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 ETB = 105.26 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 15.81 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองคำ แพลทินัม ทองแดง โปแตช ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง เคมีภัณฑ์ การแปรรูปโลหะ ซีเมนต์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กาแฟ เมล็ดพืชน้ำมัน ไม้ตัดดอก ผักอบแห้ง เนื้อแกะและแพะ ทองคำ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์และอากาศยาน เครื่องกังหันก๊าซ ยารักษาโรค ธัญพืช

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ฝรั่งเศส อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

61.72 ล้าน USD ไทยส่งออก 53.97 ล้าน USD นำเข้า 7.75 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 46.22 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ด้ายและเส้นใย ผัก ผลไม้และ ของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องเทศ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 27,757 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2561)

คนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Arunachal Pradesh)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)