ยุโรป

สหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ (Great Britain And Northern Ireland)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13564 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นมหาอำนาจระดับกลางของโลก และเป็นหนึ่งใน 5 สมาชิกถาวร UNSC
มีความสัมพันธ์พิเศษกับสหรัฐฯ ในความสัมพันธ์ Trans-Atlantic ระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรป
จะออกจากการเป็นสมาชิก EU ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการลงประชามติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 6 ของโลก
เป็นศูนย์กลางการเงินที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มีแสนยานุภาพทางทหารสูง ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
เป็นแหล่งนวัตกรรม การศึกษา และวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

242 ตร.กม. (ไทย 513 ตร.กม.)

ประชากร

66 คน (ไทย 69 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 543)

เมืองหลวง

London

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธ ที่ 2 แมรี อเล็กซานดรา (Elizabeth Mary Alexandra)

นายกรัฐมนตรี

นางเทรีซา เมย์ (Mrs. Theresa May)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เจอรามี ฮันท์ (Jeremy Hunt)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

2.00 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 543)

GDP Per Capital

39.0 USD (ไทย 6.0 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 543)

GDP Growth

ร้อยละ 1.8 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 543)

สกุลเงิน

1 GBP = 40.78 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 543)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน เหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็กกล้า อุตสาหกรรมหนักและโลหะ สิ่งทอ รถยนต์และเครื่องบิน เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อุปกรณ์เครื่องกล ยานยนต์ เชื้อเพลิงแร่ ผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อุปกรณ์เครื่องกล ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โลหะมีค่า เชื้อเพลิงแร่

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

7.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 7.00 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 7.00 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 543)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

สินค้าส่งออก

รถยนต์และอุปกรณ์ ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 259.49 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 259.49 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 987 คน (ข้อมูลปี 3104) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์จำนวน 184 คน (ข้อมูลปี 3104)

คนไทยในสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูต (London)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (England)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Wales)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Dublin)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Gibraltar)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Glasgow)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Hull)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Liverpool)

หน่วยงานของสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล