ยุโรป

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6371 view

รายละเอียดภาพรวม

ได้ฉายาว่าเป็น “ดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน” เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีทะเลสาบใหญ่น้อยถึง ๑๘๘,๐๐๐ แห่ง
โดดเด่นในด้านระบบการศึกษา ซึ่งมีคุณภาพเป็นอันดับต้นของโลก
มีความก้าวหน้าในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมการออกแบบ และ Big Data
ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม
นายนพพร อัจฉริยวนิช ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Satu Suikkari-Kleven)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

338,145 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Helsinki

ภาษาราชการ

สวีดีช ฟินนิช

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายซาอูลี นีนีสเตอะ (Mr. Sauli Niinistö)

นายกรัฐมนตรี

นายยูฮา ซิปิล่ะ (Mr. Juha Sipilä)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ติโม โซยนิ (Timo Soini)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

275.68 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

49,960.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ป่าไม้ น้ำ เหล็ก ทองแดง

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเครื่องมือในการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์โลหะ การต่อเรือ กระดาษ อาหาร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตภัณฑ์ไม้สน กระดาษ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สวีเดน เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์คมนาคม เหล็ก เครื่องจักร และสิ่งทอ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รัสเซีย เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

527.83 ล้าน USD ไทยส่งออก 202.74 ล้าน USD นำเข้า 325.09 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 122.35 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและแมลง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ ยานพาหนะอื่น ๆ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์รถและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์กระป๋องและแปรรูป

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 46.25 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฟินแลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 140,958 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐฟินแลนด์จำนวน 15,714 คน (ข้อมูลปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐฟินแลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐฟินแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต (Helsinki)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Helsinki)

หน่วยงานของสาธารณรัฐฟินแลนด์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Phuket)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chon Buri)