อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐฟีจี (Fiji)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4130 view

รายละเอียดภาพรวม

แหล่งทรัพยากร (ประมง ป่าไม้ และแร่ธาตุ) ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ตั้งขององค์การภูมิภาค เช่น PIF ศูนย์ EPOC, UNDP

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

18,270 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

883,480 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Suva

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, ฮินดู

ประธานาธิบดี

(Major General Jioji Konrote)

นายกรัฐมนตรี

(Hon. Rear Admiral Josaia Voreqe Bainimarama)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Hon. Rear Admiral Josaia Voreqe Bainimarama)

วันชาติ

10 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

15 ธันวาคม 2515 (ค.ศ. 1972)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

5.48 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

6,202.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 FJD = 15.12 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ประมง ทอง ไม้ ทองแดง

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว น้ำตาล เสื้อผ้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำตาล เสื้อผ้าสำเร็จรูป ทอง ไม้ น้ำมันมะพร้าว ปลา กากน้ำตาล สาเก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร ปิโตรเลียม อาหาร เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย จีน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

83.81 ล้าน USD ไทยส่งออก 77.77 ล้าน USD นำเข้า 6.04 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 71.73 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฟีจีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,909 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐฟีจี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐฟีจี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐฟีจีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)