อเมริกาและแปซิฟิก

สหพันธรัฐไมโครนีเซีย (Micronesia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4225 view

รายละเอียดภาพรวม

มีความสัมพันธ์แบบ Free Association กับสหรัฐฯ
มีศักยภาพเป็นแหล่งประมง ได้แก่ ทูน่า
มียุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยึดนโยบายจีนเดียว
เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) ซึ่งเป็นแหล่งรวมปลา ทูน่า ร้อยละ ๒๐-๓๐ ของโลก และร้อยละ ๖๐ ของภูมิภาคแปซิฟิกกลางและตะวันออก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

702 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

112,640 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Palikir

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(H.E. Mr. Peter M. Christian)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.34 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,058.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ปลา เสื้อผ้าสำเร็จรูป กล้วย พริกไทยดำ หมาก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไทย กวม หมู่เกาะมาร์แชลล์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องจักร เครื่องดื่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินโดนีเซีย กวม สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

72.46 ล้าน USD ไทยส่งออก 3.31 ล้าน USD นำเข้า 69.15 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 65.84 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ปลาและสัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธรัฐไมโครนีเซียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 59 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 จากปี 2559)

คนไทยในสหพันธรัฐไมโครนีเซีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธรัฐไมโครนีเซีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสหพันธรัฐไมโครนีเซียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)