อเมริกาและแปซิฟิก

เกรเนดา (Grenada)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6516 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ใน Western Hemisphere รองจากเซนต์คิตส์และเนวิส
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ เป็นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ
ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Spice Island” เนื่องจากปลูกเครื่องเทศได้เป็นจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

344 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

111,450 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

St. George’s

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

(the Right Hon. Keith Mitchell)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Hon. Peter Charles David)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.21 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

10,833.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 XCD = 11.8 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ไม้ ผลไม้เมืองร้อน

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ อุตสาหกรรมเบา การท่องเที่ยว การก่อสร้าง

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

จันทน์เทศ ผ้ากล้วย โกโก้ ผักและผลไม้

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไนจีเรีย เซนต์ลูเชีย แอนติกาและบาร์บูดา เซนต์คิตส์และเนวิส สาธารณรัฐโดมินิกัน สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ตรินิแดดและโตเบโก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

4.64 ล้าน USD ไทยส่งออก 4.19 ล้าน USD นำเข้า 0.45 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 3.74 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์(2) สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง (3) สิ่งพิมพ์ (4) เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด (๕) เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน

สินค้าส่งออก

(1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (3) เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน (4) ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ (5) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากเกรเนดาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 55 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 26 จากปี 2558)

คนไทยในเกรเนดา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเกรเนดา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของเกรเนดาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล