เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐกานา (Ghana)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5868 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศแรกในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา (Sub-Sahara Africa) ที่ได้รับเอกราช
มีท่าเรือ Tema (25 กม. ทาง ตอ. ของกรุงอักกรา) และ Takoradi (225 กม. ทาง ตต. ของกรุงอักกรา) เป็นประตูการค้าสู่ตลาดแอฟริกาตะวันตก
เป็นหนึ่งในประเทศผู้ริเริ่มนโยบายหุ้นส่วนใหม่เพื่อการพัฒนาแอฟริกา (NEPAD)
เป็นแหล่งผลิตทองและโกโก้รายใหญ่ของโลก ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ
มีความมั่นคงทางการเมือง แต่ยังประสบกับปัญหาเงินเฟ้อสูง งบประมาณขาดดุล และปัญหาค่าเงิน
ในปี 2558 ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากการขาดดุลงบประมาณ และบัญชีเดินสะพัด อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง สกุลเงินตกต่ำลงถึงร้อยละ 31 จนทำให้รัฐบาลต้องขอรับความช่วยเหลือจาก IMF ภายใต้โครงการเงินกู้ หรือ Extended Credit Facility
เคยเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC มาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 2505-2506 / 2529-2530 / 2549-2550
เป็นประเทศที่ส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการเกษตรของไทยทั้งในด้านการค้าและการลงทุน อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร การทำนาข้าวและฟาร์มปลา และมีกลุ่มนักธุรกิจ SMEs ไทยที่เข้าไปลงทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านเงินทุนเพื่อต่อยอดวิชาการเกษตรและการส่งออกสินค้า

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

238,537 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

30 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Greater Accra

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายนานา อัดโด ดังกวา อาคูโฟ-อัดโด (Mr. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เชอร์ลีย์ อายร์คอร์ บอตชวีย์ (Shirley Ayorkor Botchwey)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

25 ตุลาคม 2528 (ค.ศ. 1985)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

66.98 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

2,202.1 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 6.48 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 GHC = 0.0593 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 7.18 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองคำ ป่าไม้ อุตสาหกรรมอัญมณี บอกไซต์ แมงกานีส ปลา ยาง พลังงานน้ำ ปิโตรเลียม เงิน เกลือ หินปูน

อุตสาหกรรมหลัก

การทำเหมือง การทำไม้ อุตสาหกรรมเบา การหลอมอลูมินัม การแปรรูปอาหาร ซีเมนต์ การต่อเรือพาณิชย์ขนาดเล็ก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทองคำ น้ำมันดิบ เมล็ดโกโก้ โกโก้บด มะพร้าว บราซิลนัทและเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ จีน แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียมกลั่น รถยนต์ ข้าว ปลาแช่แข็ง ธัญพืช

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ อินเดีย สหราชอาณาจักร เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

211.89 ล้าน USD ไทยส่งออก 125.62 ล้าน USD นำเข้า 86.27 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 39.35 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ สัตว์น้ำสด แช่เย็นและแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว เครื่องดื่ม เม็ดพลาสติก น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐกานาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,117 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐกานา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐกานา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐกานาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)