เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐแกมเบีย (The Gambia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6895 view

รายละเอียดภาพรวม

ครบรอบ 30 ปี คสพ. ไทย - แกมเบีย วันที่ 15 ก.พ. 2558
เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในภาคพื้นทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ทำการเกษตร 1 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ มีรายได้หลักมาจากการส่งออกถั่วลิสงและการท่องเที่ยว
สาธารณรัฐแกมเบียเคยสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับจีนครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2517 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2538 สาธารณรัฐแกมเบียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน จนเป็นเหตุให้จีนตัดความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐแกมเบียเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2538 ต่อมา สาธารณรัฐแกมเบียประกาศยกเลิก คสพ. กับไต้หวันเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2556 และกลับมาสถาปนา คสพ. ทางการทูตกับจีนอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559
สาธารณรัฐแกมเบียให้การสนับสนุนไทยในเวทีพหุภาคีมาอย่างต่อเนื่อง (ล่าสุด สาธารณรัฐแกมเบียได้มี นส. ยืนยันการให้การสนับสนุนไทยในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวร UNSC วาระปี ค.ศ. 2017 - 2018 แบบให้เปล่า)
สาธารณรัฐแกมเบียประสงค์จะดำเนินการเปิด สอท. สาธารณรัฐแกมเบีย/ปทท. โดยเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2559 ครม. ได้มีมติอนุมัติการเปิด สอท. สาธารณรัฐแกมเบีย/ปทท. แล้ว
เมื่อวันที่ 24 - 29 ต.ค. 2559 ปธน. แห่งสาธารณรัฐแกมเบีย ได้ส่ง Special Envoy และคณะ มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและได้เข้าถวายราชสักการะหน้าพระโกศพระบรมศพและลงนามถวายอาลัย เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559
Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya A. J. J. Jammeh Babili Mansa ปธน. ที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานตั้งแต่ปี 2537 และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้ระบอบเผด็จการปกครองประเทศ ได้พ่ายแพ้การเลือกตั้ง ปธน. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559 โดยนาย Adama Barrow ได้รับชัยชนะแทนและเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2560

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

11,295 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Banjul

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายอาดามา แบร์โรว (Mr. Adama Barrow)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มามาดู ตองการา (Mamadou Tangara)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.76 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

751.3 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 5.98 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 GMD = 59.4 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 7.12 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปลา ดิน ซิลิกา ไทเทเนียม ดีบุก เพทาย

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปถั่วลิสง ปลา และหนังสัตว์ การท่องเที่ยว เครื่องดื่ม ชิ้นส่วนเครื่องจักรทางการเกษตร งานไม้ งานเหล็ก เสื้อผ้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

มะพร้าว บราซิลนัทและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ไม้หยาบ ปลาแช่แข็ง เศษเหล็ก ปิโตรเลียมกลั่น

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย จีน เกาหลีใต้ เซเนกัล เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก สเปน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียมกลั่น ผ้าฝ้ายทอ ข้าว น้ำตาลทรายดิบ น้ำมันปาล์ม มอลต์สกัด

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน โกตดิวัวร์ อินเดีย เซเนกัล บราซิล ตุรกี เนเธอร์แลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

24.97 ล้าน USD ไทยส่งออก 24.76 ล้าน USD นำเข้า 0.21 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 24.55 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ผลิตภัณฑ์โลหะ ลวดและสายเคเบิล (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผ้าปักและผ้าลูกไม้ ข้าว กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ตาข่ายจับปลา (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแกมเบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 184 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 28 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐแกมเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแกมเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐแกมเบียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)