เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (Equatorial Guinea)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7037 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบอันดับต้น ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ของ ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) มีรายได้มหาศาลจากการค้าน้ำมัน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงยากจน
Human Rights Watch จัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นและการใช้ อำนาจในทางที่ผิดมากที่สุดในโลก เนื่องจากนาย เตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก ประธานาธิบดีคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งยาวนานติดต่อกันมากกว่า 40 ปี (นับตั้งแต่ปี 2522)
มีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนกับกาบองบริเวณหมู่เกาะในอ่าวกินีและเกาะ Mbanié ซึ่งอาจเป็นแหล่งน้ำมันดิบ
ประธานาธิบดี เตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2556
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2559 ซึ่งนายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละ 90 และเข้าพิธีรับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 6 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2559 โดยเป็นที่คาดการณ์ว่า นาย Teodoro Nguema Obiang Mangue บุตรชาย ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจจากนายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก ในอนาคต

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

28,051 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Malabo

ภาษาราชการ

สเปน ฝรั่งเศส

ศาสนา

, คริสต์

ประธานาธิบดี

พันเอกพิเศษ เตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก (Brigadier General Teodoro Obiang Nguema Mbasogo)

นายกรัฐมนตรี

นายวีเชนเต เอฮาเต โตมิ (Mr. Vicente Ehate Tomi)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อากาปิโต อึมบา โมคุย (Agapito Mba Mokuy)

วันชาติ

12 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

13.32 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

10,174.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ -2.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ ทองคำ บอกไซต์ เพชร แทนทาลัม ทรายและกรวด ดิน

อุตสาหกรรมหลัก

ปิโตรเลียม เลื่อยไม้ ก๊าซธรรมชาติ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ แก๊สปิโตรเลียม แอลกอฮอล์ ไม้หยาบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน โปรตุเกส อินเดีย สหรัฐอเมริกา สเปน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

รถยนต์ เบียร์ เนื้อสัตว์ปีก เฟอร์นิเจอร์ สายเคเบิล ส่วนประกอบมอร์เตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทำความสะอาด

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สเปน จีน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

40.54 ล้าน USD ไทยส่งออก 8.83 ล้าน USD นำเข้า 31.71 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 22.88 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 19 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)