เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐกินี-บิสเซา (Guinea-Bissau)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 5782 view

รายละเอียดภาพรวม

ได้รับเอกราชจากประเทศโปรตุเกส ในปี 2517
ประสบปัญหาความยากจน มีหนี้สินต่างประเทศมาก และเศรษฐกิจยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เป็นประเทศที่ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก มีแหล่งสำรองน้ำมันนอกชายฝั่ง ฟอสเฟต และแร่ธาตุอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์
สหประชาชาติได้จัดตั้งสำนักงานสร้างสันติภาพอย่างบูรณาการของสหประชาชาติในสาธารณรัฐกินี-บิสเซา (United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau - UNIOGBIS) ตั้งแต่ปี 2552 โดยล่าสุด คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ได้มีมติที่ 2512 (ค.ศ. 2020) ขยายอาณัติของ UNIOGBIS ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
ได้จัดการเลือกตั้ง ปธน. ครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี 2562 โดยนายอูมารู มุคตาร ซิชโซกู เอ็งบาลอ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ปธน.

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

36,125 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Bissau

ภาษาราชการ

โปรตุเกส

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายโจเซ มาริอู วาช (Mr. José Mário Vaz)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(João Ribeiro Butiam Có)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.34 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

697.8 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 4.6 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.2 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปลา ป่าไม้ ฟอสเฟต บ็อกไซต์ ดิน หินแกรนิต หินปูน ปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปสินค้าเกษตร เบียร์ เครื่องดื่ม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

มะพร้าว บราซิลนัทและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลาแช่แข็ง ไม้หยาบ เศษเหล็ก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย โกตดิวัวร์ กานา เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก สเปน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียมดิบ ข้าว มอลต์สกัด เหล้าองุ่น รถยนต์ ยารักษาโรค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปรตุเกส เซเนกัล จีน ปากีสถาน เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

2.11 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.16 ล้าน USD นำเข้า 0.95 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.21 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

ด้ายและเส้นใย เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สิ่งพิมพ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐกินี-บิสเซาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 42 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 49 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐกินี-บิสเซา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐกินี-บิสเซา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐกินี-บิสเซาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล