อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐฮอนดูรัส (Honduras)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11884 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทยในลาตินอเมริกา
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ทะเล และเหมืองแร่
มีความใกล้ชิดกับทั้งสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา
สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

112,492 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

10 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tegucigalpa

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(Juan Orlando Hérnandez)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(María Dolores Agüero Lara)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

16 ธันวาคม 2528 (ค.ศ. 1985)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

23.80 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

2,482.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 HNL = 1.31 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ไม้ ทองคำ เงิน ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก ถ่านหิน พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำตาล กาแฟ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ไม้ ซิการ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันปาล์ม กล้วย กาแฟ กุ้ง ยานยนต์ ลวด ซิการ์ ทองคำ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เอลซัลวาดอร์ เยอรมนี นิการากัว เม็กซิโก กัวเตมาลา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกร อุปกรณ์สื่อสาร วัตถุดิบอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา จีน เม็กซิโก เอลซัลวาดอร์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

81.37 ล้าน USD ไทยส่งออก 64.25 ล้าน USD นำเข้า 17.12 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 47.13 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

1) เหล็ก เหล็กกล้า 2) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 3) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4) ลวดและสายเคเบิล 5) ส่วนประกอบอุปกรณ์ยานยนต์

สินค้าส่งออก

1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เคมีภัณฑ์ 3) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฮอนดูรัสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,018 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐฮอนดูรัส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐฮอนดูรัส

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tegucigalpa)

หน่วยงานของสาธารณรัฐฮอนดูรัสในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Tokyo)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)