อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐเฮติ (Haiti)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12051 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศที่มีฐานะยากจนที่สุดในซีกโลกตะวันตก ปี 2547 สหประชาชาติได้เห็นชอบให้จัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศเฮติ (United Nations Stabilization Mission in Haiti -MINUSTAH) โดยรัฐบาลไทยได้มีส่วนร่วมโดยการจัดส่งกองกำลังเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพดังกล่าว
เป็นสมาชิกก่อตั้งขององค์การระหว่างประเทศสำคัญๆ หลายองค์การ ได้แก่ สหประชาติ องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States – OAS) ประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (The Carribean Community and Common Market – CARICOM)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

27,750 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Port-au-Prince

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(Jovenel Moïse)

นายกรัฐมนตรี

(Jack Guy Lafontant)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Antonio Rodrigue)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

30 ตุลาคม 2529 (ค.ศ. 1986)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

9.66 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

868.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 HTG = 0.41 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่บ๊อกไซต์ ทองแดง ทองคำ หินอ่อน น้ำตาล

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินค้าอุตสาหกรรมเบา โกโก้ กาแฟ น้ำมันหอมระเหย มะม่วง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกล น้ำมัน วัตถุดิบ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐโดมินิกัน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

25.89 ล้าน USD ไทยส่งออก 15.78 ล้าน USD นำเข้า 10.11 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 5.67 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (2) เคมีภัณฑ์ (3) เสื้อผ้าสำเร็จรูป (4) สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ (5) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

สินค้าส่งออก

(1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) ผลิตภัณฑ์ยาง (3) เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ (4) ข้าว (5) ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเฮติเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 137 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 23 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเฮติ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเฮติ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐเฮติในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล