เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5676 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมุสลิมิมากที่สุดในโลก
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ (น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ ถ่านหิน สัตว์น้ำ)
ให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรทางทะเลตามวิสัยทัศน์แกนอำนาจทางทะเล
มีบทบาทสำคัญในกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM) และองค์การการประชุมอิสลาม (OIC) รวมถึงเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นสมาชิก G 20

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,904,443 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

268 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Jakarta

ภาษาราชการ

อินโดนีเซีย

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อิสลาม, อื่น ๆ, ฮินดู

ประธานาธิบดี

นายโจโค วิโดโด (Mr. Joko Widodo)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เร็ตโน เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี (Retno Lestari Priansari Marsudi)

วันชาติ

17 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1,042.17 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,893.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 5.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 IDR = 0.0023 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ป่าไม้ แร่ธาตุ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ อินเดีย ไทย สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ถ่านหิน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์ สหภาพยุโรป

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

18,114.21 ล้าน USD ไทยส่งออก 10,068.78 ล้าน USD นำเข้า 8,045.43 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2,023.35 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ ถ่านหิน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ รถยนต์นั่ง

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 28.39 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 206.24 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 709,613 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2561) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐอินโดนีเซียจำนวน 122,252 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สถานเอกอัครราชทูต (Jakarta Raya)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bali)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Medan)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Surabaya)
คณะทูตถาวร (Jakarta Raya)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุล(อาชีพ) (Songkhla)