ยุโรป

ไอร์แลนด์ (Ireland)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10563 view

รายละเอียดภาพรวม

มีความใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) และการส่งออกเป็นหลัก
เคยเป็นเสือเศรษฐกิจ (Celtic Tiger) เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตสูงต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปี แต่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ปัจจุบัน เศรษฐกิจอยู่ในภาวะกำลังฟื้นตัว
เป็น Silicon Valley ของยุโรป และ outsource ของสหรัฐฯ ด้านการค้าบริการ การสื่อสาร และ ICT
ใช้เงินสกุลยูโร แต่ไม่อยู่ใน Schengen Area เนื่องจากมีพรมแดนเปิดทางตอนเหนือกับสหราชอาณาจักร (ไอร์แลนด์เหนือ) ซึ่งไม่ได้อยู่ใน Schengen Area เช่นกัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

70,282 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Dublin

ภาษาราชการ

อังกฤษ ไอริช

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์ (Mr. Michael D. Higgins)

นายกรัฐมนตรี

นายลีโอ วรัทการ์ (Mr. Leo Varadkar)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ไซมอน โคฟนีย์ (Simon Coveney)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

375.90 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

77,449.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 6.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

สังกะสี ตะกั่ว ก๊าซธรรมชาติ ทองแดง ยิบซั่ม

อุตสาหกรรมหลัก

คอมพิวเตอร์ แปรรูปอาหาร เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ออแกนิก เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำหอม/เครื่องสำอางค์ เครื่องจักร/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องบิน/เครื่องร่อน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักร/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิงแร่ เครื่องจักรไฟฟ้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

749.31 ล้าน USD ไทยส่งออก 395.78 ล้าน USD นำเข้า 353.53 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 42.25 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลนส์ แว่นตาและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล ผักและผลิตภัณฑ์จากผัก เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ไก่แปรรูป เครื่องจักรกล เลนส์ รถยนต์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เนื้อและส่วนต่างๆของสัตว์ที่บริโภคได้

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 27.37 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 0.40 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากไอร์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 68,982 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปไอร์แลนด์จำนวน 384 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 87 จากปี 2559)

คนไทยในไอร์แลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในไอร์แลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของไอร์แลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล