ยุโรป

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4488 view

รายละเอียดภาพรวม

ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมประมง พลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งมีการนำมาใช้ในภาคเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง
มีความเชี่ยวชาญด้านการเตือนภัยล่วงหน้า โดยเฉพาะแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
เป็นสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association – EFTA)เขตการค้ายุโรป (European Economic Area - EEA)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

103,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

353,570 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Reykjavík

ภาษาราชการ

ไอซ์แลนดิก

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายกึดนี ทอลาซีเอิส โยฮันเนสซอน (Mr. Guðni Thorlacius Jóhannesson)

นายกรัฐมนตรี

(Katrin Jakobsdóttir)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กึดเลกือร์ โทร์ โทร์ดาร์ซอน (Guðlaugur Þór Þórðarson)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

25.88 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

73,191.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 ISK = 0.27 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พลังงานความร้อน (โดยเฉพาะจากใต้พิภพ) พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมการประมง เกษตรกรรม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เงินแท่งและทองคำ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาตร์ การแพทย์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สบู่และผงซักฟอก เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ญี่ปุ่น นอร์เวย์ จีน สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

32.49 ล้าน USD ไทยส่งออก 7.07 ล้าน USD นำเข้า 25.42 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 18.35 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ข้าว เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องกีฬาและอุปกรณ์เล่นเกม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐไอซ์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 4,524 คน (ข้อมูลปี 2560) (เท่ากับปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Reykjavík)

หน่วยงานของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)
สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)