เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Jordan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6498 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศมุสลิมสายกลางที่มีบทบาทนำในกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง มีความมั่นคงทางการเมืองสูง
มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับสหรัฐอเมริกา (และได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐฯ สูงเป็นลำดับต้นๆ)
ไม่มีทรัพยากรน้ำมัน
มีความตกลง Qualifying Industrial Zone (QIZ) และ FTA กับสหรัฐอเมริกา และความร่วมมือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรป
มีศักยภาพเป็นประตูทางเศรษฐกิจสู่อิรัก/ซีเรีย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

89,342 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

10 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Amman

ภาษาราชการ

อังกฤษ อาหรับ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

10 พฤศจิกายน 2509 (ค.ศ. 1966)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

42.29 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,247.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 JOD = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ฟอสเฟต โปแตซ

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ เสื้อผ้า ปุ๋ย เหมืองแร่โพแทช เหมืองแร่ฟอสเฟต เวชภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เสื้อผ้า เวชภัณฑ์ โปแตซ ฟอสเฟต

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย อิรัก อินเดีย ซูดาน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ วัตถุดิบสิ่งทอ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ซาอุดีอาระเบีย จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ตุรกี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

159.72 ล้าน USD ไทยส่งออก 151.89 ล้าน USD นำเข้า 7.83 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 144.06 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 14,668 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2559)

คนไทยในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

สถานเอกอัครราชทูต (Amman)

หน่วยงานของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Arunachal Pradesh)